Op 10 oktober heeft Thijs Spaargaren namens Schoongewoon Nederland de code ondertekend. Wat voor ons als werknemerscoöperatie vanzelfsprekend mag zijn is dat Schoongewoon coöperaties zich conformeren aan verantwoordelijk marktgedrag.

Dit is uiteraard niet alleen naar de medewerkers maar ook naar inkopende en leverende partijen. Met een juiste prijsstelling en inrichting van de capaciteit kan werkdruk tot normale proporties worden teruggebracht bij ieder bedrijf in de keten.

Daar is iedereen bij gebaat: de werknemer, de klant en de leverancier. Men kan kwaliteit leveren door continuïteit en betrokkenheid. Wanneer men in de keten de juiste voorwaarden hanteert vaart iedereen daar wel bij.

Daarbij zullen de extra verdiensten bij Schoongewoon leiden tot mogelijkheden voor de werknemers om van deze verdiensten gebruik te kunnen maken voor een betere levensstandaard.

Meer weten over verantwoordelijk marktgedrag? Ga hiervoor naar: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl.