Over ons

Welkom bij de Coöperatie Schoongewoon.

Mensen zijn geen machines met vooraf in te stellen snelheden en geplande uitkomst. Zij zijn mensen met sterke en zwakke kanten en momenten.

En schoonmaakwerk is ook geen standaard activiteit. Elke dag zijn bezettingen, werkzaamheden en dus het schoon te maken gebied anders. Om dan de door de klant gewenste uitkomst te realiseren is improvisatie, inzicht en samenwerking nodig. Dus onze mensen passen zichzelf en het werk aan de omstandigheden aan.

Schoongewoon is dan ook meer dan een schoonmaakbedrijf, het is een "buitengewoon ongewoon" schoonmaakbedrijf.

Schoongewoon is een sociale onderneming. Voortdurend toenemende werkdruk in de schoonmaak is geen nieuw fenomeen. De winstbehoefte voor de aandeelhouder leidt tot een strijd om de vierkante meter. En dat zal leiden tot een lager tarief waar de schoonmaker de dupe van zal zijn.

En daarom is SCHOONGEWOON "BUITENGEWOON ONGEWOON".

Een werknemerscoöperatie ten voeten uit.

Wij kennen geen aandeelhouders en de mensen bepalen de werkdruk en daarmee hun verdiensten. Zij bepalen de inzet binnen de mogelijkheden, de kwaliteit en de te verdelen winst. En daarmee ook hun gezondheid en werktevredenheid.

Daarmee zijn wij gemotiveerde schoonmakers en dat merk je als klant!