In Rotterdam en Dordrecht hebben we met elkaar gesproken over de vorderingen in de Coöperatie Schoongewoon Rotterdam. We hebben met elkaar gepraat over bereikte punten en over wat we het komend half jaar nog verder willen ontwikkelen. Sinds februari dit jaar zijn we samen verantwoordelijk voor de schoonmaak bij de vestigingen van Inholland Rotterdam en Dordrecht.

We merken dat de sfeer prettiger is geworden en dat het fijn is zelf dingen te kunnen regelen. Tijdens het overleg hebben we ook gesproken over de rechten en plichten die bij de coöperatie horen. In november gaat iedereen een ledencertificaat krijgen en heeft dan officieel het recht om te stemmen tijdens de ledenvergadering. Niet alleen wij zijn tevreden met de gang van zaken, ook de klant is tevreden over het bereikte resultaat en de samenwerking. En daar zijn we allemaal trots op!