Missie en visie

Missie

Een bijdrage leveren aan een betere en schonere wereld waarin respect voor mens en natuur en eerlijke verdeling en medezeggenschap centraal staan.

Visie

Als geen ander instituut is het bedrijf waarin mensen werken in staat een positieve invloed te hebben op de omstandigheden waarin mensen leven en werken.
Zelf besluiten nemen met klanten en collega's, over service, materiaal en geld geven de medewerkers een gevoel van waardigheid en vertrouwen.